Ссылки

 

 

 

Concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal în probleme învățământ preșcolar și primar DÎTS

пн, 05/02/2018 - 11:26

Direcția Învâțâmânt Tineret și Sport anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist principal în probleme învățământ preșcolar și primar  DÎTS Glodeni. Actele necesare se vor prezenta la Comisia de organizare a concursului, în decurs de 30 zile din data publicării avizului, pe adresa : str.Suveranităţii 4, bir.28, or.Glodeni.  La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice grad didactic sau managerial , şi vechime de activitate pedagogică de cel puţin cinci ani, și care nu au împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, posedă limba română, sânt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.

Vezi Bibliografia concursului: