Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcții vacante

Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni”: necesitatea de cadre la 03.12.2018

DETALII

 

 

ANUNȚ

 

Președintele raionului Glodeni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef Serviciu juridic și resurse umane în cadrul Aparatului Președintelui raionului Glodeni. Actele necesare se vor prezenta la Comisia de organizare a concursului, în perioada 30 noiembrie - 19 decembrie 2018, pe adresa: str. Suveranității 2, bir. 25, or. Glodeni.

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată și pe panoul informațional la sediul Consiliului rational Glodeni (hol, etajul I).

Relații la tel: 0(249)22348.

 

 

ANUNȚ

 

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al  Gimnaziului Ciuciulea  rl Glodeni (vezi ANEXA  și BIBLIOGRAFIA)

 

ANUNȚ!

Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni” - necesitatea de cadre la 31.10.18 (vezi ANEXA)

 

 

ANUNȚ!

În temeiul Hotărîrii Nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, Comisia de concurs pentru ocuparea funcției  de șef-adjunct al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei – specialist superior în problemele acordării  ajutorului material - a Consiliului Raional Glodeni comunică candidații  admiși la concurs: Crudu Ion; Jitariuc Alexandru.

 

 

LISTA

posturilor vacante la Instituția Publică Medico-Sanitară Spitalul Raional Glodeni, la data de 03.09.2018 (vezi ANEXA)

 

LISTA 

posturilor vacante la Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni”, la data de 04.06.2018 (vezi ANEXA)

 

LISTA

posturilor vacante la Instituția Publică Medico-Sanitară Spitalul Raional Glodeni, la data de 02.05.2018 (vezi ANEXA)

 

 

CONCURS

pentru ocuparea funcției publice vacante auditor intern în cadrul Aparatului Președintelui raionului. Detalii: 

 

CONCURS

pentru ocuparea funcției publice vacante de șef Serviciu juridic și resurse umane în cadrul Aparatului Președintelui rainului. Detalii:

 

CONCURS 

pentru ocuparea funcției publice vacante specialist în problemele de drumuri publice în cadrul secției construcții, gospodărie comunală și drumuri. Detalii: 

 

CONCURS

pentru ocuparea funcției publice vacante specialist principal în evidența contabilă în cadrul Aparatului Președintelui raionului. Detalii

 

 

CONCURS REPETAT

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs  repetat  pentru ocuparea  funcţiei  vacante de director  al  L.T. Lev Tolstoi or. Glodeni. Detalii:

 

 

CONCURS

 Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al  gimnaziul Iabloana (rom) rl Glodeni. Detaliihttp://www.glodeni.md/ro/news/concurs-pentru-ocuparea-func%C5%A3iei-vaca...

 

 

 

 

LISTA

Posturilor vacante la Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni”, la data de 02.04.2018 (vezi ANEXA)

 

ANUNT
 

Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de: Șef  secție îngrijiri cronice (DETALII); Șef secție internare (DETALII); Șef secție obstetrică și ginecologie (DETALII); Șef secție pediatrie (DETALII); Șef secție terapie (DETALII).   

 

 

FUNCȚII VACANTE

                                       A V I Z !!!

 

                     CONSILIUL  RAIONAL  GLODENI

Concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal în probleme învățământ preșcolar și primar DÎTS

Lun, 05/02/2018 - 11:26

Direcția Învâțâmânt Tineret și Sport anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist principal în probleme învățământ preșcolar și primar  DÎTS Glodeni. Actele necesare se vor prezenta la Comisia de organizare a concursului, în decurs de 30 zile din data publicării avizului, pe adresa : str.Suveranităţii 4, bir.28, or.Glodeni.  

Concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal inspector şcolar DÎTS

Lun, 05/02/2018 - 11:21

Direcția Învâțâmânt Tineret și Sport anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist principal inspector şcolar  DÎTS Glodeni.

Anunț pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Gimnaziului Ustia

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs repetat  pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al  Gimnaziului Ustia raionul Glodeni.

Anunţ repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de director al LT ”Lev Tolstoi”

La concurs pot participa cetăţeni ai RM, cu studii superioare universitare pedagogice şi vechime de activitate pedagogică de cel puţin 5 ani  de activitate în domeniu, deţin grad didactic, managerial, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani, posedă limba română, sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale, nu au fost destituiți din funcţie publică conform art.64 aliniatul 1 lit.a,b sau nu au încetat CIM pentru motive dis

Funcții vacante

 

 

        Consiliul raional Glodeni aduce la cunoștință că la data de 31.12.2017 expiră contractul individual de muncă cu Șeful Instituției Medico Sanitare Publice, Centrul de Sănătate Glodeni. Persoanele interesate pot depune cerere de participare la adresa str. Suveranității 2, bir.25, or. Glodeni pentru selectarea candidaților la numirea în funcția nominalizată.

 

 

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Centrului de Creaţie Glodeni.

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs repetat  pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al  Centrului de  Creaţie  Glodeni.

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de director al gimnaziului Ustia rl Glodeni.

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de director al L.T. Lev Tolstoi or. Glodeni.

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs  repetat pentru ocuparea  funcţiei  vacante de director  al  L.T. Lev Tolstoi or. Glodeni.

Gimnaziul Petrunea anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director adjunct.

 

Direcția IP Gimnaziul Petrunea, raionul Glodeni anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante  de director –adjunct pentru educație (0,5 funcție de director adjunct) în instituție.

Pagini

Subscribe to RSS - Funcții vacante