Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raionul Glodeni în presă

Cîmpia Glodenilor

Publicaţie periodică a Consiliului Raional Glodeni

К услугам селян

Как мало знаем мы об истории наших сёл и о людях, проживающих в них, о наших земляках! А также и о тех из них, без которых не обойтись в повседневной сельской жизни. Особенно – в так называемых «малых» сёлах, к которым в настоящее время относится и село Николаевка  коммуны Дану.

Vă aşteptăm pe toţi!

Pe 23 august, orele 14:00, în incinta Centrului Raional de Cultură va avea loc preselecția tinerilor interpreți de muzică ușoară, doritori de a participa la festivalul internațional ”Mărul de aur” din Chișinău.
 
 

Într-o casă de peste 100 de ani

La început de august dna Lina Dumitru Gluşchevici din oraşul Glodeni a chemat oaspeţi pentru a marca a nouăzeci şi doua oară ziua sa de naştere. Aşa întotdeauna în familia lui Dumitru Mihail şi a Linei D. Gluşchevici au fost marcate sărbătorile de familie: cu coniac, cu gustărică pe potrivă, iar oaspeţii au fost mereu dintre acei, care au recitat versuri, au cîntat, au desenat, au făcut teatru, au modelat. Aceştia le-au fost pe timpuri prietenii şi oaspeţii familiei date.

Дану: в центре внимания – реконструкция

Коммуна Дану – одна из самых больших в районе. Здесь когда-то была заложена основа развитой инфраструктуры: проведены газ, водопровод, были в неплохом состоянии общественные здания, асфальтированные и в белом варианте дороги, прекрасное уличное освещение. Но, начиная с 1990-х годов, её функционированию стало обращаться мало внимания, многое из инфраструктуры стало ветшать, разрушаться, распадаться, приходить в упадок. Во многом это объяснялось отсутствием необходимых средств на реконструкцию и капитальный ремонт.

Ştiaţi că...

- Începînd cu 29 iulie 2014, în Republica Moldova a fost reactivat serviciul „Ambulanța Aeriană”, prestat de către ÎS ”Moldaeroservice” din Bălți. Noul serviciu de urgență va spori accesul populației la asistență medicală de urgență, iar tratamentul cazurilor complicate va fi facilitat. Serviciul Aviasan este gratuit pentru toţi cetățenii republicii.  

Cuhneștii în documente de arhivă

Istoria comunei Cuhnești e multiseculară și bogată în evenimente. Despre multe din ele s-a scris și s-a publicat. Cu toate acestea nu toate evenimentele, mai ales cele de după războiul din 1941-1945, au fost elucidate pe deplin. Aceasta se referă şi la comuna Cuhnești cu satele ei componente: Cot, Bisericani, Serghieni, Clococenii de Jos și Movileni. Începînd cu anul 1945 şi pînă în zilele noastre, istoria se bazează pe mărturiile locuitorilor satelor, ceea ce e neîndestulător.

Acel „cuib de-nţelepciune”

În toamna anului 2013, cînd în funcţia de director general al Instituţiei de Stat „Poşta Moldovei” a fost numit dl Serghei Nastas, băştinaş al satului Petrunea, oficiul poştal al satului nominalizat era unul din cele mai delăsate. Şi n-a trecut multă vreme la mijloc, că poşta satului şi-a schimbat sediul. Fosta brutărie a fost renovată şi dată în folosinţă poştei. Un edificiu pe cinste, cu reparaţii în stil european, cu mobilier după necesităţi, cu dotare tehnică, cu poştaş, care trece pe la porţile sătenilor pe o bicicletă cu inscripţia instituţiei de stat.

Сельская библиотека – источник знаний

История нынешней сельской публичной библиотеки села Дану восходит к 1945 году, когда путём сбора книг и журналов от населения был образован фонд библиотеки из 200-300 экземпляров. Заведующей работала Эмилия Демчук, имевшая 5 классов образования. В 1951 году заведующий Глодянским районным отделом культуры Ткачишин направил на курсы при Республиканской библиотеке жительницу Данула Жету Скрипник. Она окончила курсы и проработала до 1956 года. Со Скрипник работала и Мария Мефодиевна Худолеева, обе они пользовались большим уважением у односельчан.

Un fulger hoinar

Era o zi obişnuită de vară şi nimic nu prevestea o spaimă bună. La instituţia preşcolară din satul Hîjdieni copilaşii luaseră masa şi se cuminţise, obosiţi de joacă, în pătucurile lor. După povestea ascultată, pe unii i-a prins somnul deodată, iar un băieţel, obişnuit să-şi audă mai întîi vecinii cum sforăie în tihnă şi numai după aceasta să vină şi la el „moş Ene pe la gene”, stătea cu ochii întredeschişi. Educatoarea, dna Larisa Bîrgan, se aşezase la masa de lucru ca să nu le sustragă atenţia copiilor. În dormitor se făcuseră linişte adîncă.

O nouă realizare

E știut faptul că în ultimul timp în instituțiile de menire socială din țară o serie de realizări remarcabile se datorează obținerii surselor financiare din exterior. Bunăoară Guvernul Germaniei și al României sunt finanțatorii de bază ai proiectul de reparație capitală a grădiniței nr.2 din comuna Balatina, pentru executarea căruia vor fi alocați 1 mln 34 mii de lei.  De fapt concursul fusese anunțat de FISM, iar Primăria Balatina, avînd deja înaintat un proiect către Fondul de Investiții și îndeplinind toate condițiile înaintate de acesta, a obținut finanțarea proiectului în cauză.

Pagini

Subscribe to RSS - Cîmpia Glodenilor