Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s. Cajba

Taburi primare

Cajba este un sat situat la 10 km de centrul raional Glodeni. Rădăcinile istorice se trag din 03 iulie 1575 cînd din punct de vedere istoric a fost atestat documentar s.Cajba. A fost documentată Cajba şi în anul 1607, unde în „Hotarnica moşie Bolotina" se arată şi locul Cajbei. Ulterior denumirea satului se întîlneşte şi în alte documente dar la intervale de secole.

1636 - 1639 s.Cajba se pomeneşte în legătură cu împărţirea unor pămînturi la Bisericani.

1772 - 1773 pentru moşiile Mănăstirii Cetăţuia aflăm şi părţi din moşia Cajbei.

După ce ruşii au ocupat Basarabia încep şi statisticile. În 1817 - un mic cătun din 11 gospodării, pătura de jos şi moşia Cajbei aparţineau mănăstirii Golia.

1846 - 1859 sat cu peste 100 de case şi o populaţie de 600 persoane.

În 1904 Cajba are 145 de case, o populaţie de 773 de suflete cu o şcoală elementară în care se făcea carte numai în limba rusă.

1910 populaţia satului creşte. În cele 233 de gospodării trăiesc 1124 de romîni, care deţin 1150 loturi de pămînt nedeluri şi 512 desetine de pămînt. Pentru prima dată găsim şi informaţii concrete despre şcoala ministerială în care fac lecţii Alexandru Croveţchi şi părintele Constantin Loghin.

1940 populaţia constituia 1961 de romîni şi 42 de alte etnii. Cu această colectivitate Cajba întră în război în vara următoare.

Istoria Cajbei a fost foarte încurcată. Nu se ştie de unde i se trage numele.

Căjbenii şi - au compus o legendă, precum că pe moşia satului ar fi existat ciobeni cu multe oi, care aparţineau moşierului local. Bacii, buni la inimă risipeau caşurile boierului împărţindu-le săracilor. Au fost prinşi bacii şi li s-a interzis să mai împrăştie izmănarilor bunul suveranului. Săracii se mai duceau pe lîngă baci cerîndu-le caşuri. La întrebarea „ Caş ?" Urma răspunsul „Ba". Dar de la Caşba pînă la Cajba e o nimica toată, pînă a ajuns să-i zică şi satului Cajba.

Actualmente :

Suprafaţa satului este de 2614 ha

Populaţia -1600 locuitori

Terenuri agricole -1286 ha

Terenuri arabile -1206 ha

Activează în teritoriu SA „Cajbianca" SRL cu o suprafaţă de 472 ha şi SA „Marineanca" cu o suprafaţă de 311 ha.

În teritoriu instituţii:

Grădiniţa de copii, Gimnaziu, OMF, căminul cultural, Muzeul de istorie şi etnografie, Oficiul poştal, Asociaţia de Economii şi împrumut, ACSA, Brutărie, Biserica sfinţilor Argangheli Mihail şi Gavriil.

Situaţia social economică a s.Cajba

Primăria s.Cajbaa fost instituită la 20 octombrie 1990. Satul Cajba este situat în zona de Nord a Moldovei la distanţa de 10 km de centrul raional Glodeni.

A fost fondat în anul 1575 la 03 iulie.

Suprafaţa - 2614 ha

Populaţia -1600 locuitori

Suprafaţa totală a terenulurilor agricole este de 1286 ha.

Terenuri arabile 1206 ha.

Plantaţii perene 80 ha inclusiv 75 ha livezi şi 5 ha vii.

Analiza dezvoltării confirmă că sectorul agroindustrial este una din ramurile de bază în localitate.

Activează în localitate 2 societăţi cu răspundere limitată.

SA „Cajbianca" SRL care prelucrează 472 ha şi SA „Marineanca" - 311 ha de terenuri agricole iar 503 ha din terenurile agricole sînt prelucrate individual.

O parte importantă a sectorului agricol este creşterea animalelor care a trecut totalmente în sectorul particular.

La începutul anului 2015 în localitate sînt înregistrate:

244 vite mari cornute;

730 ovine şi caprine;

210 porcine;

63 cabaline.

Comerţul îndeplineşte funcţia de satisfacere asigurînd cu mărfuri de diferite tipuri a populaţiei.

Activează în teritoriu 8 unităţi comerciale, magazine mixte, magazin de mărfuri industriale, piaţă .

Infrastructura

Gimnaziu are o capacitate de 250 locuri. În prezent frecventează gimnaziul 165 elevi.

În grădiniţă funcţionează 3 grupe cu un număr de 65 copii. Realizează procesul educativ 8 cadre didactice - 5 cu grad didactic.

La gimnaziu 15 cadre didactice dintre care 14 cu grad didactic.

Pe parcursul ultimilor ani gimnaziul a fost asigurat cu calculatoare, s-au schimbat geamurile, uşile, totalmente a fost asigurat cu mobilier, a fost reparat sistemul de încălzire și termoficat gimnaziul.

La grădiniţă s-au schimbat acoperişurile, un bloc a fost reparat capital şi schimbate geamurile. S-a reparat sala sportivă, au fost reparate capital 3 blocuri sanitare, a fost asigurată cu mobilier şi cu trei terenuri de joacă.

S-a schimbat aspectul satului, s-au reaprat 5 segmente de drum cu lungimea         totală de 2800 metri variantă albă şi 80 metri beton asfalt.

Aceste realizări cu spriginul cetăţenilor din localitate prin atragerea investiţiilor de la B/S şi străine FISM PRO-CO-RE IREX finanţator Guvernul SUA.

Evenimente principale pe care le va sărbători s.Cajba în anul 2015.

8 martie

9 mai - Ziua comemorării victimilor de război.

Cajba la 440 ani - 3 iulie 2015-04-07 4.

Ziua Independenţei - 27 august Limba noastră - 31 august

Ziua vinului - 5 octombrie

Hramul satului - 21 noiembrie