Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s.Limbenii Noi

Taburi primare

Suprafaţa totală a localităţii   -    2125 ha

 1. Populaţia   satului   - 1764 locuitori , inclusiv :
  moldoveni   1736
  ucraineni     20
  ruşi             8.

 2. Sistemul de sănătate din localitate –Oficiul medicilor de familie  Limbenii Noi, medic de familie - Noroc Ion.

 3. Învăţămîntul   - 1 instituţie ; 1 grădiniţa de copii “Ghiocel “

 4. Cultura:

 • instituţii   culturale :  casa de cultură, biblioteca publică

 • monumente :  - 2 monumente ale eroilor căzuţi pentru apărarea Patriei

                  - monumentul soldaţilor romăni căzuţi în teritoriu

                  - monument funerar istoric ( cavou)

 • Hramul satului    -a doua zi după sărbătoarea Sfînta Treime-Cincizecimea

 

     

SCURT ISTORIC ŞI ACTUALITATE

Date generale despre localitate:

Denumirea localităţiii s.Limbenii Noi, r-nul Glodeni, R.Moldova.

Anul fondării: 1824. Înfiinţarea satului este legată de unul din cei mai bogaţi oameni ai Basarabiei din sec. 19, mareşal al nobilimii - Leonardo.

Satul, Limbenii Noi, este amplasat în regiunea de nord a R.Moldova. La nord satul este delimitat de teritoriul satelor Petrunea şi Fundurii Noi, la sud de satele Limbenii Vechi şi Obreja Veche, la vest de teritoriul satului Petrunea şi la est de teritoriul satului Fundurii Vechi. El se află la o distanţă de 170 km de capitala R.Moldova-municipiul Chişinău. De centrul raional Glodeni se află la o distantă de 13km şi de or.Bălți-35km. Numărul de locuitori ai localităţii este de 1764 cetăţeni,dintre care populaţie adultă:

- femei-890;

- bărbați-874;

- copii(0-16ani)-562;

- pensionari-265;

Suprafaţa totală a comunităţii este de 2139 ha.

Densitatea populaţiei este de 325 locuitori pe lkm.

Numărul de străzi în localitate este de 96, lungimea totală a drumurilor

este de 16,4 km. Drumuri internaţionale nu sunt, cale ferată la fel nu este.

Agenţi economici: 7 (un SRL, o cooperativă agricolă şi 5-Î.I cu profil de

comerţ.)

Adresa juridică:4926,s.Limbenii Noi,r-nul Glodeni,Republica Moldova. Primarul satului: d-nul Anatolie Buzut, studii superioare, istoric.

Scurt istoric al localităţii

Satul Limbenii Noi a fost menţionat pentru prima dată în docummentele istorice în anul 1824. La început localitatea a fost parte a moşiilor boiereşti ale familiei Leonardo. Datorită amplasării sale geografice şi a solurilor bogate de cernoziom, satul a fost ales de către boier drept loc de construcţie a casei şi odăilor boiereşti, a ambarelor şi beciurilor. Pînă astăzi s-a păstrat numai un singur beci, tot de boier a fost ridicată şi biserica satului, care în timpul puteri sovietice a suferit distrugeri esenţiale, dar a fost restabilită de săteni în anii 1991-1992, în ograda căreia se află şi astăzi frumosul cavou din marmoră neagră de Labrador al familiei boierului Leonardo.

Pe teritoriul localităţii populaţia majoritară este de etnie moldovenească, dar locuiesc în sat şi alte naţionalităţi: - 20 ucraineni şi 8 ruşi.

Evoluţia instituţiilor sociale din localitate a decurs la fel ca în majoritatea satelor din Moldova. Pînă în anul 1940 satul practic nu avea instituţii sociale, activa doar o clasă de şcoală primară.

În timpul Puterii Sovietice, mai cu seamă în anii 1960-1980, odată cu dezvoltarea ecnomică a satului a început şi dezvoltarea sectorului social. În această perioadă sau construit un şir de edificii de menire socială, precum ar fi: casa de cultură, punct medical, baie, cantină, bibliotecă, şcoală, grădiniţă, teren sportiv, oficiul poştal, magazine(alimentar,mărfuri şi de uz casnic).Ultimul edificiu construit în perioada sovietică este noua casă de cultură cu bloc administrativ în două niveluri şi o sală de festivităţi cu o capacitate de 400 locuri.

Astăzi pe teritoriul satului în domeniul social activează următoarele componente:

- primăria

- gimnaziul;

- grădiniţa;

- casa de cultură;

- biblioteca publică;

- oficiul medicilor de familie,(OMF);

- oficiul poştal;

- mediateca „Minerva"

- centrul pentru familii monoparientale şi copii mici

- centrul sportiv „Junior";

- teren de fotbal;

- asistenţă socială;

- ONG „Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor Limbenii Noi".

Starea mediului ambiant în sat este satisfacătoare, nu există gunoişti autorizate sau neautorizate nemijlocit în sat, la fel nu sînt în sat locuri ale fostelor depozite de pesticide şi nitraţi. Există gunoişte autorizată la o distanţă de 800 m de aria satului. În localitate nu sunt întreprinderi industriale mari care ar afecta serios starea ecologică a satului.

 

Evenimentele esenţiale pe care le va organiza primăria pe parcursul anului 2015: 9 mai, Hramul Satului - 31 mai, deschiderea sezonului sportiv-17 mai 2015, Ziua Independenţei.

 

Atracţii artistice - cavoul aristocratic,  Monumentul Eroilor.