Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deciziile Consiliului Raional Glodeni din 15 martie 2019

Lun, 18/03/2019 - 09:09

1. Cu privire la executarea bugetului raional Glodeni pe anul 2018

2. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru a. 2019, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr. 7/1 si 7/7 din 7 decembrie 2018

3. Cu privire la aprobarea regulamentului privind plata premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi funcţionarilorpublici ai Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunile din subordinea Consiliului raional Glodeni

4. Cu privire la înaintarea propunerii de finanţare către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud ( România) privind proiectul „ Achiziţionarea dispozitivelor medicale pentru dotarea Secţiei de Fizioterapie” din cadrul ( IMSP) Spitalul raional Glodeni

5. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni Nr.7)10 din 07.12.2019 (la compartimentul “IMSP Spitalul Raional Glodeni”)

6. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional şi al Aparatului Preşedintelui raionului pentru trimestrul II al anului 2019

7. Despre aprobarea unor regulamente de organizare si desfăşurare a concursurilor DITS Glodeni

8. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor de învăţămînt din raion şi a Direcţiei Învăţămînt Tineret şi Sport Glodeni

9. Cu privire la aprobarea Programului vizitelor oficiale ale delegaţiilor din unele regiuni ale altor state, ce sînt în asociere cu Consiliul Raional Glodeni 

10. Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor Consiliului raional anterior adoptate

11. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul cu termen redus, serviciul civil (primăvara-vara anului 2019)

12. Cu privire la constituirea comisiei raionale pentru asigurarea eliberării şi schimbării legitimaţilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice

13. Cu privire la aprobarea în componenţă nouă a comisiei de licitaţie cu strigare şi reducere

14. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.10/13 din 17 septembrie 2015

15. Cu privire la conferirea gradului de calificare funcţionarului public

16. Cu privire la aprobarea statelor de personal din cadrul Centrului Comunitar Multifuncţional de Asistenţă Socială „Încredere”

17. Cu privire la transmiterea de la unitatea administrativ-teritorială Raionul Glodeni a unor bunuri imobile

18. Cu privire la majorarea valorilor unor bunuri imobile din contul investiţiilor capitale

19. Cu privire la examinarea raportului de inspecţie şi aprobarea unui plan de măsuri privind eficientizarea activităţii DASPF Glodeni în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare

20. Cu privire la aprobarea statelor de personal al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Glodeni

21. Cu privire la aprobarea Calendarului şi Regulamentelor manifestărilor culturale pentru anul 2019

22. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Publice Raionale ”Vasile Coroban” Glodeni

23. Cu privire la aprobarea statelor de personal al instituţiilor din subordinea Serviciului Cultură Glodeni

24. Cu privire la casarea unor mijloace fixe proprietate publică domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale raionul Glodeni deţinute în administraţie cu titlu gratuit de IMSP Spitalul raional Glodeni

25. Cu privire la transmiterea de la IM Centrul Stomatologic Raoinal Glodeni la Unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni a unor bunuri imobile

26. Cu privire la înaintarea propunerii de finanţare către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (România) privind proiectul ”Reforma Învăţămîntului din Moldova”, subproiectul Lucrări civile la Liceul Teoretic ”Vasile Coroban” din oraşul Glodeni