Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deciziile Consiliului Raional Glodeni din 07 decembrie 2018

Sâm, 08/12/2018 - 10:32

 

1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în prima lectură.

2. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.10/1 și 10/11 din 8 decembrie 2017 și corelat prin decizia CR nr. 4/3 din 20 iulie 2018.

3. Cu privire la aprobarea modificărilor la  Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 4/20 din 20 iulie 2018.

4. Cu privire la aprobarea programului concediilor pentru anul 2019.

5. Cu privire la modificarea componenței Consiliului Administrativ al IMSP Spitalul Raional Glodeni.

6. Cu privire la aprobarea modificărilor la deciziile Consiliului rational Glodeni nr. 5/4 din 16 august 2012 și nr.6/5 din 16.11.2012.

7. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în a doua lectură. ANEXE.

8. Cu privire la coordonarea Nomenclatorului IMSP Spitalul Raional Glodeni.

9. Cu privire la  aprobarea statelor de personal a Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Glodeni.

10. Cu privire la salarizarea pentru anul 2018 a personalului de conducere din IMSP din raionul Glodeni.

11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.4/15 din 20 iulie 2018.

12. Cu privire la transmiterea de la IMSP Spitalul raional Glodeni la unitatea admistrativ-teritorială raionul Glodeni a unor bunuri imobile.

13. Cu privire la modificarea unui contract de comodat încheiat  între Președintele raionului Glodeni și IMSP CS Balatina.

14. Cu privire la scutirea de plată în Școala de Arte Glodeni pentru anul de studii 2018-2019.

15. Cu privire la confirmarea exercitării funcției Publice deconducere de Șef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din subordinea Consiliului raional Glodeni.

16. Cu privire la acceptarea trecerii bunurilor de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în proprietate publică, la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni în gestiunea Direcției Învățămînt, Tineret și Sport.

17.Cu privire la aprobarea modificărilor în componența nominală a unei Comisii Consultative de Specialitate a Consiliului raional Glodeni.