Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al gimnaziului Iabloana (rom)

Taburi primare

Mar, 17/04/2018 - 14:04

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al  gimnaziului Iabloana (rom) rl Glodeni.

La concurs pot participa cetăţeni al  RM,cu studii superioare universitare pedagogice şi vechime de activitate pedagogică de cel puţin 5 ani  de activitate în domeniu,deţine grad didactic/ managerial,care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani,posedă limba română, sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei,nu au antecedente penale,nu a fost destituit din funcţie publică conform art.64 aliniatul 1 lit.a,b sau nu a încetat CIM pentru motive disciplinare.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ prezintă, în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a avizului, (20 aprilie 2018 )  următoarele acte:

formularul de  participare la concurs ,

copia actului de identitate ,

curriculum vitae,

copiile actelor de studii ,

copia  carnetului de muncă,

certificatul medical,

cazierul judiciar,

copiile actelor care confirmă gradul didactic /managerial,

programul de activitate în viitoarea funcţie pentru o perioadă de 5 ani.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate la notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele vor fi depuse la DÎTS,serviciul resurse umane,bir.28.

Relaţii la tel.(0249)22539   Junghină Olga specialist  principal  resurse  umane  DÎTS Glodeni.

Bibliografia concursului de ocupare a postului de director  al instituțiilor de învățămînt general. 

Documente Generale

• Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

• Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000

• Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03

• Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial www.justice.md

• Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 - 2020Educația 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. nr. 944 din 14 noiembrie 2014

• Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md

 Managementul Instituțiilor

• Regulamentul – tip al instituției de învățămînt secundar general, aprobat prin ordinul nr. 547 din 13 august 2007

• Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 04 din 04 ianuarie 2011

• Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 718 din 24 iulie 2012

• Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013

• Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013

• Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 798 din 11 iulie 2014

• Regulamentul de admitere în învățămîntul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 799 din 11 iulie 2014

• Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015

• Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015

• Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015.

• Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățămîntul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015

• PLANUL – cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2015 – 2016

PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

• Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89

• Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013

• Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți