Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIZ

Taburi primare

Joi, 08/08/2019 - 09:19

În conformitate cu p.(1) art. 45 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie  2006 este  convocată şedinţa ordinară a Consiliului raional Glodeni pe data de  23.08.2019 , ora 10.00 , sala de şedinţe, et. 3, sediul Consiliului raional, cu ordinea de zi:

 

1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I a.2019

Raportor: dna Fevronia Nicolaev, șef  Direcție Finanțe.

2. Cu privire la corelarea bugetului raional Glodeni pe anul 2019 aprobat prin decizia Consiliului raional nr.7/1 și 7/7 din 07.12.2019.

Raportor: dna Fevronia Nicolaev, șef  Direcție Finanțe.

3.Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019, aprobat prin decizia Consiliului raional Glodeni nr.7/1și 7/7 din 7 decembrie 2018.

Raportor: dna Fevronia Nicolaev, șef  Direcție Finanțe.

4. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raional pentru tr. IV al anului 2019.

Raportor: dna Olesea Cojocari, șef secție administrație publică.

5. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni nr. 7/9 din 07 decembrie 2018.

Raportor: dl Andrei Russu, șef serviciu juridic și resurse umane.

6. Cu privire la suspendarea mandatelor persoanelor cu funcție de demnitate publică și suspendarea raporturilor de serviciu cu funcționarii publici.

Raportor: dl Andrei Russu, șef serviciu juridic și resurse umane.

7. Cu privire la modificarea unor contracte de comodat, acte de transmitere a bunurilor imobile proprietate a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni cu ulterioara lor transmitere în administrare.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

8. Cu privire la aprobarea unui dosar tehnic.

Raportor: dl Aurel Bodean, șef secție construcții, gospodărie comunală și drumuri.

Sînt convocate  şedinţe ale comisiilor consultative de specialitate a Consiliului raional, care vor avea loc în sala de şedinţe a CR , et.2, după cum urmează:

  • Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico – financiare, pe data de 22.08.2019,   ora 14.00.

  • Comisia consultativă de specialitate pentru problemele de drept și etică, pe data de 20.07.2019,  ora   10.00.

  • Comisia consultativă de specialitate pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice  , pe data de   20.08.2019, ora 10.00 .

 

Consultările publice vor avea loc pe data de 14.08.2019 ora 10.00.  în sala de şedinţe a CR , et.2.

 

Secretar al Consiliului raional  Glodeni                        Vasile Pelin