Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNŞTIINŢARE

Lun, 01/04/2019 - 09:12

Pe data 05.04.2019,  ora 10.00 , în incinta Consiliului raional, sala de şedinţe  et. III, este convocată şedinţă extraordinară a   Consiliului raional Glodeni, cu  următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019, aprobat prin decizia Consiliului raional Glodeni nr.7/1și 7/7 din 7 decembrie 2018.

Raportor: dna Fevronia Nicolaev, șef  Direcție Finanțe.

2. Cu privire la instituirea Comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale  în vederea implementării Proiectului de construire a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II ,,Construcția locuințelor pentru păturile social vulnerabile, Faza II , în or. Glodeni ”.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

3. Cu  privire la înaintarea propunerii de finanțare către Consiliul Județean Prahova (România) privind proiectul,,Reparaţia capitală a acoperişului și a fațadei la  Şcoala de arte Glodeni ”.

Raportor: dl Vasile Gudumac, șef secție economie.

4. Despre modificarea și completarea deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 5/7 din 30 iunie 2017 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 4/9 din 02 iunie 2017 Cu privire la aprobarea costului Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social-vulnerabile, Faza II în or. Glodeni.

Raportor: dl Ion Maican, vicepreședinte al raionului Glodeni.

5. Cu privire la informația despre ”Situația economico-financiară pe anul 2018 a Întreprinderii Municipale Publicația Periodică a Consiliului Raional Glodeni ”Cîmpia Glodenilor”.

Raportor: dna Victoria Vasilos, Director Întreprinderii Municipale Publicația Periodică a Consiliului Raional Glodeni ”Cîmpia Glodenilor”.

6. Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la Primăria Limbenii Noi cu ulterioara modificare a unui contract de comodat de folosință temporară.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

7. Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la DITS cu ulterioara modificare a unor contracte de comodat, folosință temporară.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

8. Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la DITS și aprobarea dreptului de  proprietate asupra unei construcții inginerești.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

9. Cu privire la repartizarea profitului net anual al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Glodeni”  obținut din activitatea anului 2018.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

10. Cu privire la casarea unor mijloace fixe proprietate publică, domeniul public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare cu titlu gratuit de IP Liceul Teoretic „Vasile Coroban”.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

11. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în proprietate publică cu titlu gratuit de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

12. Cu privire la modificarea unor contracte de comodat, acte de transmitere a bunurilor imobile proprietate a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

13. Cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al raionului”.

Raportor: dna Olesea Cojocari, șef secție administrație publică.

14. Cu privire la aprobarea modificărlor la decizia Consiliului raional Glodeni nr.6/25 din 8.12.2018.

Raportor: dl Ion Crudu, șef-adjunct al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni.

15. Cu privire la cererea de demisie a Președintelui raionului Glodeni dl LEUCĂ Ion.

Raportor: dl Andrei Russu, șef serviciu juridic și resurse umane.

 

Întrerupere. (Convocarea ședințelor fracțiunilor din cadrul Consiliului raional Glodeni).

 

Înaintarea propunerilor la funcția de Președinte al raionului conform Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006.

 

Întrerupere ( convocarea ședinței Comisiei consultative de specialitate pentru problemele de drept și etică).

 

16. Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului Glodeni.

Raportor: Reprezentantul grupului de consilieri, care au înaintat candidatura la funcția de Președinte al raionului Glodeni.

 

 

                                    Sînt convocate  şedinţe ale comisiilor consultative de specialitate a Consiliului raional, care vor avea loc în sala de şedinţe a CR , et.2, după cum urmează:

  • Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico – financiare, pe data de 02.04.2019,   ora 10.00.

  • Comisia consultativă de specialitate pentru problemele de drept și etică, pe data de 02.04.2019,  ora 14.00.

  • Comisia consultativă de specialitate pentru protecţie socială şi sănătate publică , pe data de 03.04.2019, ora 14.00 .

 

 

 

Secretar al Consiliului raional Glodeni                                          Vasile Pelin