Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA CONSILIERILOR CONSILIULUI RAIONAL

Taburi primare

1. Movilă Oxana; 02.07.0950; Glodeni str.Malarciuc 4; Pedogog; Pensionară

2. Ojog Leonid; 03.09.1951; Glodeni str. Decebal,23; Pensionar

3. Zaporojan Lilian; 19.06.1977; Glodeni, str. I Soltîs 1/52; Jurist; Sef adjunct OT Balti; Cancelaria de Stat R. Moldova

4. Movilă Ion; 19.02.1959; Or.  Glodeni, str.Independenței; economist; Șef; I.F.S.T. Glodeni

5. Ţărnă Marian; 29.08.1975; or.Glodeni, V. Zgîrcea21/13; Management; Arhitector; Primăria Glodeni

6. Ciliuța Vitalie; 17.06.1974; Or.  Glodeni, Str. Tineretului 12; Inginer; Director; S.A. “Red Nord” fil. Glodeni

7. Bordea Alexei ; 29.0.7.1968; or.Glodeni, str. Livezilor 4/2; Inginer mecanic; Director ; I.I„Alexei Bordea”

8. Gorodenco Anatolie; 05.11.1958; Chișinău; Director achiziții și materie primă Fabrica de Zahăr Fălești

9. Țarigradschi  Valeriu; 26.06.1959; or.Glodeni, str. C. Stere; Geograf;

10. Moloșnic Laurenția; 30.08.1948; Cuhnești; Pedagog; Centrul de Cultură Cuhnești

11. Minizianov Alexandru; 01.07.1976; or.Glodeni, str.M.Spătaru20/2; Economist; Administrator; ÎI “Minizianov plus”

12. Levițki Valentin; Or.Glodeni Str.Miciurina,6; Manager SVPM Glodeni;

13. Șatic Claudia;  15.09.1965, s. Limbenii Noi; Pedagog, Gimnaziul Limbenii Noi

14. Ivanciuc Igor; 05.05.1970, s.Petrunea; Profesor; Gimnnaziul Petrunea

15. Crudu Ion; 27.04.1966; s. Ustia

16. Fiodoraș Ecaterina; 07.12.1963; com. Balatina; Agronom; Director; CAP “La fontan”

17. Rotari Nicolae; 14.06.1961; s.Fundurii Vechi; Agronom; Director; SRL ”FRAPEX agro”

18. Ţoiu Valentin; 27.03.1949; or.Glodeni, str.Decebal 5; Inginer; Pensionar

19. Airini Gheorghe; 13.07.1951; or. Glodeni, str.Moldova; inginer; Director; SRL”Agdav”

20. Ursachi Mihail; 24.05.1969; s. Ustia; Contabil; Contabil -șef; Î.M. “Servicii Comunale“ Glodeni

21. Noroc Dumitru; 12.04.1963; s. Ustia

22Maican Vladimir; 09.06.1972; s.Petrunea; Medic veterinar; Șef Direcția raională sanitar-veterinară și pentru siguranța prod. 

23. Cobîlaș Serghei; 19.02.1968; s. Ciuciulea; Jurist; Sat. Ciuciulea

24. Maican Arcadie; 22.06.1966; Chișinău, str.Cet.Chilia 92; Istoric; Președinte  Consiliu administr.; Megan TV

25. Gorcea Nicolae; 11.08.1959; or.Glodeni, str.Zgîrcea 5/3; Inginer, politolog; Director; S.A”Faur-constructor”

26. Vasilos Ion; 17.01.1959; s. Cajba; Agronom; Director; S.R.L.”Cajbeanca”

27. Dichi  Vitali; 16.06.1978; or.Glodeni, str.Zgîrcea 6/35; Inginer; Inginer S.A.„Moldtelecom„

28. Glavan Nicolae; 04.08.1958; or.Glodeni

29. Glavan Georgeta; 21.09.1961; s. Dușmani; Contabil; Director; S.R.L.”Avantaj-Agroteh”

30. Furtuna Valeriu; 31.08.1958; or. Glodeni

31. Rau Andrei; 05.10.1980; or.Glodeni str. I. Soltîs 1A/1; Inginer; Operator  SPG; SRL “Moldovatransgaz”

32. Mocanu  Igor ; 02.08.1966; or.Glodeni, str. Zgîrcea13/33; Militar; Specialist superior; Sectia administrativ militara Glodeni

33. Mahu  Sergiu; 13.10.1953; com. Camenca; Inginer electrician; inginer; SRL sisteme electrice Glodeni