Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/2 Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru a. 2015....

aprobat prin deciziile Consiliului raional nr. 7/2 si 7/4 din  12 decembrie 2014 si corelat prin  decizia Consiliului raional nr. 3/1 din 25.05.2015

            În baza art. 8, alin (2) p.4): alin.(3); art.11 alin. (3), art.12 (4), art 27 alin.(1), alin. 2 al Legii privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul privind utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 1 / 2 din 02.03.2006 cu modificările și completările  ulterioare, demersurile DÎTS nr.58 din 08.09.2015 şi nr.56 din 03.09.2015, nr 59 din 08.09.2015, nr 57 din 03.09.2015, IMSP Centrul de Sănătate Glodeni nr. 01-16/113 din 11.09.2015,Secţiei administrativ – militare nr.227 din 16.09.2015, cererile cetățenilor din raion,

 

                                                  Consiliul raional  Glodeni DECIDE:

 

1.Se redistribuie partea de cheltuieli a bugetului raional după cum urmează:

     Spre micşorare:

1.1  La compartimentul Transferuri categoriale nerepartizate in sumă de 100,5mii lei

Spre majorare:

1.2  Direcţia Învăţămănt Tineret şi Sport – în sumă de 100,5    mii lei, inclusiv:

       a)   Şcoala Primară – Grădiniţă Clococenii Vechi – mijloace financiare suplimentare in sumă de 42,5 mii lei pentru achitarea cheltuielilor curente (cheltuielilor de personal, procurarea cărbunelui), conform demersului DÎTS nr.56 din 03.09.2015

        b) Şcoala Primară – Grădiniţă Fundurii Noi – mijloace financiare suplimentare in sumă de 58,0 mii lei pentru achitarea cheltuielilor curente(procurarea cărbunelui, materialelor şi obiectelor de uz gospodăresc) conform demersului DÎTS nr.52 din 26.08.2015

2.A aloca din Fondul de Rezervă a Consiliului raional mijloace financiare în sumă de   45,0 mii lei, prin intermediul Secției Asistentă Socială (gr. 10/11-131), inclusiv:

      2.1  Locuitoarei s.Hîjdieni, dna Pogor Eugenia pentru achitarea parțială a tratamentului costisitor – ajutor financiar în sumă de 5,0 mii lei.

      2.2  Locuitorului c.Iabloana, dl Razmireţ Iurie, invalid gr.II, pentru achitarea parțială a tratamentului costisitor - ajutor financiar în sumă de 5,0 mii lei.

      2.3  Locuitoarei or. Glodeni, dna Bendovschaia Liudmila pentru achitarea parțială a costului intervenţiei chirurgicale costisitoare – ajutor financiar în sumă de 5,0 mii lei

      2.4  Locuitoarei or. Glodeni, dna Serbina Ana   – ajutor financiar în sumă de 5,0 mii lei

      2.5  Locuitorului s. Viişoara, dl Gorodenco Iurie pentru achitarea parțială a costului intervenţiei chirurgicale  costisitoare – ajutor financiar în sumă de 5,0 mii lei.

      2.6 Locuitorului s.Hîjdieni dl Feraru Adela   pentru acoperirea parţială a pierderilor materiale provocate de incendiul produs in gospodărie – ajutor financiar în sumă de 10,0mii lei.

      2. 7 Locuitoarei s. Fundurii Vechi d-na Gnatiuc Nina pentru achitarea parţială a tratamentului costisitor necesar celor doi copii cu grad de invaliditate - ajutor financiar în sumă de 5,0 mii lei.

       2.8 Locuitoarei s. Balatina d-na Lazariuc Ana pentru achitarea parţială a tratamentului costisitor necesar nepoatei sale  - ajutor financiar în sumă de 5,0 mii lei.

3. De a majora partea de venituri şi cheltuieli a bugetului raional pe anul 2015 la compartimentul 08/05- 520,  Şcoala Sportivă Glodeni , contul special, tipul 03” Granturi, sponsorizări/ filantropii şi donaţii” în sumă de 32,2mii lei, conform demersului DÎTS nr 59 din 08.09.2015.

4.De a majora partea de venituri şi cheltuieli a bugetului raional pe anul 2015 la compartimentul 6/7-70,  Centrul Unic de Creaţie a copiilor , contul special, tipul 02 ” Arenda bunurilor publice” în sumă de 1,0mii lei, conform demersului DÎTS nr 57 din 03.09.2015.

5. Se acceptă modificarea punctului 1.7 din decizia CR nr.4/2 din 26.06.2015 prin substituirea textului „ IMSP Centrul de Sănătate Glodeni – 50,0mii lei pentru procurarea Sondei conexe 3,5MHT pentru ecograful FILIPS HD3” cu următorul text : „IMSP Centrul de Sănătate Glodeni – 50,0mii lei , inclusiv – 32,4mii lei pentru procurarea Sondei conexe3,5MHT pentru ecograful FILIPS HD3 şi 17,6mii lei pentru achizitionarea  mobilierului  la OMF Petrunea „  , conform demersului IMSP Centrul de Sănătate Glodeni nr. 01-16/113 din 11.09.2015.

 

6 A se modifica partea de cheltuieli a bugetului raional pe anul 2015 după cum urmeză:

6.1 Spre micşorare în sumă de 10,0mii lei, inclusiv:

a)  Grupa funcţională 10.11.498- Biroul comun de informaţii şi servicii- în sumă de 10,0mii lei.

6.2 Spre majorare in sumă de 10,0 inclusiv:

  a) Grupa funcţională 03. 01.34 Secţia administrativ – militară Glodeni – în sumă de 10,0mii lei pentru efectuarea reparaţiei în birourile de la etajul III a primăriei  Glodeni, conform devizului de cheltuieli anexat si demersul Secţiei administrativ – militara nr.227 din 16.09.2015.

7. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiilor  Consultative de  specialitate  pentru activități economico-financiare (dl Ion Movilă)  si pentru protecția socială și sănătate publică (dl Vladimir Maican).

 

Preşedintele şedinţei                                                                            Oxana Movilă

                                                                          

Secretar al Consiliului raional                                                              Vasile Pelin