Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/1 Cu privire la executarea bugetului raional pe perioada de 6 luni 2015

     Pe perioada de 6 luni  2015 , sursele de venituri a bugetului raional au fost planificate in sumă totală de 61388,0mii lei. Executarea veniturilor se estimează cu  suma de 55741mii lei, ceia ce  constituie 90,8%  faţă de prevederile bugetare  planificate si precizate, din care: - transferurile de la bugetul de stat au fost planificate în suma de  54960,3 mii lei si executate  în sumă de 50355,1mii lei ,la nivel de 91,6%, veniturile  fiscale au fost planificate în sumă de 3644,0mii lei si executate în sumă de 3625,6mii lei, la nivel de 99,4%, mijloacele speciale , acumulate de la prestarea serviciilor cu plată, de la darea în locaţiune  a încăperilor au fost executate în sumă de 472,9mii lei , la nivel de 101,9%.

     Planul precizat , la partea de cheltuieli bugetare de bază a bugetului raional, constituie 62244,3mii lei, care s-a executat in sumă de 51514,2mii lei , la nivel de 82,8%, inclusiv: planul cheltuielilor bugetare curente constituie 58608,8 mii lei si s-a executat in sumă de 50143,2 mii lei , la nivel de 85,5%, planul finanţării cheltuielilor capitale constituie 3635,6mii lei si s-a executat in suma de 1370,7mii lei , la nivel de 60%.  Neexecutarea cheltuielilor capitale   constituie 2264,9mii lei , din care 1477,6mii lei constituie neexecutarea cheltuielilor capitale, admisa  de catre Direcţia Învăţămînt Tineret si Sport , 242,5mii lei constituie  neexecutarea cheltuielilor capitale, admisă  de catre Serviciul Cultură Glodeni ,  228,3 mii lei constituie neexecutarea transferurilor  capitale,  alocate din soldul disponibil a bugetului raional,  admisă  de catre IMSP Centrul de Sănătate Cobani.

     Din partea bugetului raional au fost îndeplinite anumite obligaţiuni prioritare  cît priveşte achitarea integrală a salariilor şi concedialelor angajaţilor sferei bugetare, executarea măsurilor prevăzute suplimentar pentru perioada ianuarie –iunie  2015 în deciziile aprobate la şedinţele Consiliului raional şi alte măsuri ce ţin de activitatea curentă ale instituţiilor din teritoriu.

     Reieşind din cele sus menţionate şi în conformitate cu art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 29 al Legii privind finanţele publice locale nr 397 – XV din 16.10.2003, 

Consiliul raional Glodeni Decide:

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pe perioada 6 luni 2015, prezentat de şeful  Direcţiei Finanţe, dna N. Sîngereanu (raportul se anexează).

2.Se ia act de informare rapoartele de performanţă la situaţia din 30.06.2015 a instituţiilor din subordinea Consiliului raional, întocmite conform punctelor 5.4 si 5.8 a Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare şi raportare a bugetelor pe programe, aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 187 din 24.12.2013 cu plasarea lor pe pajina WEB  a Consiliului raional Glodeni.

          2. Preşedintele raionului:

a) în comun cu serviciile subordonate Consiliului raional, în colaborare cu Inspectoratul Fiscal de  Stat Glodeni, Inspecția Muncii din raionul Glodeni, Inspectoratul de Poliție, alte servicii desconcentrate abilitate cu funcții de control, primarii localităților, agenții economici din teritoriu, Va organiza seminare, întruniri în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I   pentru a explica legislația în vigoare, contribui la extinderea bazei impozabile şi asigurarea funcţionării normale a instituţiilor din teritoriu.

          3. Controlul asupra executării  prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de specialitate pe probleme economico – financiare (Președinte dl Ion Movilă).

Preşedintele şedinţei                                                                                    Oxana Movilă                                                                     

Secretarul Consiliului raional                                                                    Vasile Pelin