Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr. 10/8 Cu privire la aprobarea taxelor și scutirea de plată în instituțiile de învățămîmt artistic complementar pentru anul de studii 2015-2016

      Examinând propunerea Serviciului Cultură  Glodeni privind  mărimea taxelor pentru instruire și modului de scutire  de plată a unor  categorii de elevi pentru anul de studii  2015-2016  în școlile de arte, în temeiul  Hotărârii Guvernului  nr. 450 din 16 iunie 2011  ”Despre aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în șolile de muzică, arte și arte plastice” și art. 43p.(1) lit. (i) a Legii privind Administrația Publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 și în baza demersului Serviciului Cultură Glodeni

                                        Consiliul raional  Glodeni Decide:

1.      Se aprobă taxele  pentru instruire în instituțiile de învățământ artistic complementar pentru anul de studii 2015 - 2016 după cum urmează:

-           Școala de Arte Glodeni – 145 lei

-           Școala de Arte Hîjdieni – 140 lei

-           Școala de Arte Cuhnești – 113 lei

2.      A scuti de taxă de  instruire pentru anul de studii 2015-2016 următorii elevi:

-          Școala de Arte Glodeni:

1.      Milleac Mihail  (familie nimeroasă) – (50%) – 652.50  lei;

-          Școala de Arte Cuhnești:

1.        Bujor Marius (invalid) – (100%) – 1017.00 lei

2.        Popușoi Ciprian(familie numeroasă) – 50 % - 508.50 lei

-          Școala de Arte Hîjdieni:

1.      Tărîță Cristian ( invalid) 100%  - 1260.00 lei

2.      Ailoaie Alexei ( familie numeroasă) – 50 % - 630.00 lei

3. Ciurari Vasile (orb)-100%-1260.00 lei.

3.      Serviciul Cultură (dl Veaceslav Barat) să efectueze modificările corespunzătoare și să țină la control încasarea taxei conform prezentei hotărâri.

4.  Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de specialitate pentru activități economico – financiare (președinte dl Ion Movilă), și pentru activități socio – culturale și învățământ (președinte dna Laurenția Moloșnic).

 

Președintele ședinței                                                            Oxana Movilă                  

                                                      

Secretarul Consiliului Raional                                           Vasile Pelin

 

                               Calculul taxei pentru instruire

            în școlile de arte din raionul Glodeni  pentru anul de studii

                                           2015-2016

 

 

          Școala de Arte Glodeni – 210 elevi

 

1.     Cheltuieli efective pe anul 2014 – 1358881 lei

2.     1358881 : 9 luni = 150987 x 20% = 30197.40 lei

3.     30197.40 : 210 elevi = 145.00 lei

 

          Școala de Arte Cuhnești – 244 elevi

 

1.     Cheltuieli efective pe anul 2014 – 1238139 lei

2.     1238139 : 9 luni =137571 x 20% =27514 lei

3.     27514 lei : 244 elevi = 113.00 lei

 

          Școala de Arte Hîjdieni – 192 elevi

 

1.     Cheltuieli efective pe anul 2014 – 1211706 lei

2.     1211706 lei : 9 luni = 134634 lei x 20% = 26926.80 lei

3.     26926.80 lei : 192 elevi = 140.00 lei

 

Contabil șef al Serviciului Cultură Glodeni                                       Raisa Antonova