Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu votul consilierilor

Sunt o multitudine de situații problematice în raion, soluționarea cărora depinde de acordul și aprobarea nemijlocită a consilierilor raionali. Așa că, pe 16 noiembrie curent a fost convocată o ședință extraordinară a Consiliului Raional Glodeni cu participarea a 28 de consilieri, care au luat în discuție 13 chestiuni, incluse pe ordinea de zi. De această dată președinte al ședinței a fost dl Valeriu Furtună, consilier raional. Respectiv, în prezidiul de lucru au mai fost prezenți dnii Ion Leucă, președintele raionului, și Vasile Pelin, secretarul CR. Ședința a fost una deliberativă.

Tradițional, chestiunile de bază, incluse pe ordinea de zi, țineau de buget, fie de executarea, corelarea acestuia sau de unele rectificări pentru anul în curs. Și de această dată raportorul, dna Veronica Nicolaev, șef-interimar Direcția Finanțe, la prima chestiune cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2017 a ținut să aducă la cunoștința consilierilor, că executarea bugetului raional la compartimentul venituri se estimează la 77326,4 mii lei, ceia ce constituie 67,5% faţă de prevederile anuale. Transferurile primite de la bugetul de stat pe perioada de gestiune s-au exercitat în sumă de 70663,6 mii lei (la nivel de 68,1%) faţă de planul anual în sumă de 103716,1 mii lei. Transferurile primite din Fondul republican de susţinere socială a populaţiei (plan - 1753,9 mii lei) s-au executat în sumă de 1329,6 mii lei (la nivel de 75,8%). Transferurile capitale de la FISM la proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale” pentru LT Balatina şi LT Cuhneşti (plan 3320,0 mii lei) au fost executate în sumă de 1885,0 mii lei (LT Balatina - 1089,1 mii lei, iar LT Cuhnești - 795,9 mii lei).

Raportorul a specificat, că veniturile prevăzute pentru anul curent în sumă de 4936,9 mii lei s-au executat în sumă de 3896,0 mii lei (78,9%), cele colectate de la prestarea serviciilor cu plată şi de la darea în locaţiune a încăperilor au fost executate în sumă de 650,4 lei (55,2%), comparativ cu planul anual în sumă de 1175,6 mii lei. La 30 septembrie donaţiile pentru cheltuielile curente, ce au constituit 21,5 mii lei (20,0 mii lei gimnaziului Ustia pentru reparaţii curente şi procurarea materialelor de uz gospodăresc şi 1,5 mii lei – gimnaziului Petrunea pentru stimularea elevilor), au fost executate deplin.

Planul precizat la partea de cheltuieli a bugetului raional constituie 120557,7 mii lei, fiind executat în sumă de 76460,3 mii lei (63,4%), dintre care: pentru infrastructura drumurilor (cheltuieli curente şi capitale) din suma totală de 9055,6 mii lei pentru lucrările executate s-au achitat 813,5 mii lei (9,0%) (reparaţia porţiunii de drum Cuhneşti - Bisericani - 561,6 mii lei şi întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă - 251,9 mii lei). Pentru reparaţiile capitale ale clădirilor (planul de 9879,1 mii lei) s-au achitat 4917,5 mii lei sau 49,8%.

Din contul bugetului raional au fost calculate şi achitate integral salariile, indemnizaţiile pentru concediu, ajutorul material şi premii cadrelor didactice şi angajaţilor din sfera bugetară, au fost executate măsurile prevăzute suplimentar pentru anul 2017 în deciziile, aprobate la şedinţele Consiliului Raional, nu au fost admise datorii creditoare cu termen expirat etc. Ulterior dna Nicolaev a propus spre aprobare și decizia cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul curent, specificând, că pe ultima sută de metri s-a propus alocarea sumei de 5 mii de lei din fondul de rezervă a CR pentru familia din Danu, în care în urma incendiului devastator au decedat trei copii. Ambele proiecte de decizii au fost susținute de marea majoritate a consilierilor raionali.

Numărul necesar de voturi au întrunit și chestiunile cu privire la aprobarea taxelor (va constitui 125 de lei/elev în toate cele trei școli de arte din raion) și scutirea de plată în instituțiile de învățământ artistic complementar pentru anul de studii 2016-2017; cea cu privire la asocierea județului Bistrița-Năsăud, România cu raionul Glodeni, Republica Moldova; la constituirea Agenției de implementare a proiectului ”Reforma învățământului în Moldova” etc.

La finele ședinței consilierul raional, dl Gheorghe Airini s-a arătat indignat și a intervenit cu un apel în adresa primarilor și a conducerii raionului cât privește actul barbar al unor vânători înrăiți, care practică vânatul pe terenurile agricole din gestiunea unor agenți economici din agricultură, cauzând pierderi extrem de semnificative (detalii vom relata în numărul viitor al ziarului). Consilierul Vitalie Dichii a solicitat dlui Tudor Casauțan prezentarea unei ample informații cât privește reparațiile, înfăptuite la IP LT ”Vasile Coroban”, iar dl Arcadie Maican a dorit să afle câți bătrâni solitari și fără adăpost sunt în raionul Glodeni și cum sunt asigurați cu lemne de foc pentru perioada rece a anului. Răspunsurile la interpelări vor fi expuse în cadrul ședinței următoare a CR.  

La rândul său dl Ion Leucă a făcut o retrospectivă a deciziilor aprobate de consilieri, ulterior dlui a informat, că Serviciul de Informații și Securitate l-a delegat pe dl Denis Bărbuță, reprezentat al acestei structuri în raionul nostru, iar dl Ion Covalciuc deține interimatul funcției de procuror-șef al raionului.

Ulterior dna Ana Tîltu, președintele Organizației Regionale Bălți a Federației Naționale a Fermierilor, a înmânat președintelui raionului o diplomă pentru participare, implicare și bună colaborare la cea de-a XX-a ediție a expoziției internaționale ”FARMER”. La rândul său, dl Leucă i-a mulțumit dnei Tîltu pentru promovarea tinerilor entuziaști, care doresc să facă agricultură.

A fost o ședință organizată după principiul: scurt, clar și cuprinzător.

 

Victoria Vasilos