Legături

 
 
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meteo

Statistica Online

Calendar

Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ședințele Consiliului Raional

 

     În conformitate cu p.(1) art. 45 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie  2006 este  convocată şedinţa ordinară a Consiliului raional Glodeni pe data de   22.04.2016 , ora 10.00 , sala de şedinţe, et. 3, sediul Consiliului raional, cu ordinea de zi:

1. Cu privire la masurile de pregătire a economiei raionale și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamna-iarna 2016-2017.

Raportor: dl Victor Țarigradschi, vicepreședinte al raionului.

2. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru a.2016, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.12/1 și 12/13 din 10 decembrie 2015.

Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef direcție finanțe.

3. Cu privire la aprobarea schemelor de încadrare a unităților de personal a instituțiilor publice din învățămînt cu statut juridic de executori secundari de buget.

Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef direcție finanțe.

4. Cu privire la rectificarea sumelor contabile a fondului de bibliotecă a L/T Vasile Coroban în evidența contabilă a DITS.

Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef direcție finanțe.

5. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raional pentru tr. III al anului 2016.

Raportor: dna Turețcaia Olesea, şef secţie administraţie publică.

6. Cu privire la aprobarea modificării în componența nominală a unor Comisii Consultative de Specialitate ale Consiliului raional Glodeni.

Raportor: dna Olesea Turețcaia, Șef secție administrație publică locală.                                            

7. Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere  “Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Glodeni.

Raportor: dl Aurel Bodean, șef secțe construcție, gospodărie comunală și drumuri.

8. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe-autobuse, în administrare/gestiune, cu titlu gratuit, de la Ministerul Educației la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

9. Cu privire la casarea unor mijloace fixe, proprietate publică, domeniul public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni, deținute în administrare, cu titlu gratuit,  de IMSP Centrul de Sănătate Fundurii Vechi.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

10. Cu privire la aprobarea unui contract și unei scrisori  de donații.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

11. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 11/19 din 26 noiembrie 2016 Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe de la Centrele de Sănătate la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

12. Cu privire la permiterea Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Glodeni,,  a procurării inventarului stomatologic, schimbării ușilor și geamurilor din sursele soldului Contului trezorerial CNAM.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

13. Cu privire la la transmiterea unor bunuri  în administarare, cu titlu gratuit, în baza contrac-tului de comodat de la UAT raionul Glodeni la Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Vasile Coroban,, or. Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

14. Cu privire la aprobarea proprietății și înregistrarea unor  terenuri drept proprietate publică, domeniul public al  unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

15. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din administrare, cu titlu gratuit, de la  IMSP Spitalul raional Glodeni la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

16. Cu privire la aprobarea unui dosar tehnic.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

17. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în administrare, cu titlu gratuit, de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

18. Cu privire la vînzarea – cumpărarea, primirea-transmiterea spațiului locativ în proprietate privată.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

19. Cu privire la aprobarea modificarea unor contracte de comodat.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

20. Cu privire la aprobarea modificărilor în Decizia Consiliului raional Glodeni nr.6/1 din 07.08.2003.

Raportor: dna Svetlana Sandu, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

21. Cu privire la conferirea gradului de calificare funcţionarului public.

Raportor: dna Natalia Bogaci, Specialist principal în problemele resurse umane.                                                                                  

22. Cu privire la modificarea orelor de circulație a rutelor regulate  Glodeni-Hîjdieni , Glodeni- Moara Domnească, Butești-Glodeni, Ciuciulea Glodeni.

Raportor: dl Aurel Bodean, șef secțe construcție, gospodărie comunală și drumuri.

23. Cu privire la modificarea unor decizii a Consiliului raional Glodeni.

Raportor: dl Aurel Bodean, șef secțe construcție, gospodărie comunală și drumuri.

24. Cu privire la completarea statelor de personal a IMSP Centrul de Sănătate Glodeni.

Raportor: dna Viorica Ciobanu, șef IMSP Centrul de Sănătate Glodeni.

25. Cu privire la incredințarea unor atribuții Președintelui raionului.

Raportor: dl Aurel Bodean, șef secțe construcție, gospodărie comunală și drumuri.

26. Cu privire la demisionarea dnei Focșa Maria și numirea în funcție dna Vasilos Victoria.

Raportor: dl Ion Leucă, Președinte al raionului Glodeni.

 

 

Interpelări, întrebări, raspunsuri.

 

                                    Sînt convocate în şedinţe comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional, care vor avea loc în sala de şedinţe a CR , et.2, după cum urmează:

·        Comisia consultativă de specialitate pentru protecţia mediului,  amenajarea teritoriului şi dezvoltarea serviciilor publice, pe data de  18.04. 2016, ora 14.00.

·        Comisia consultativă de specialitate pentru protecţie socială şi sănătate publică, pe data de 18.04. 2016,  ora  15.00.

·        Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi socio-culturale şi învăţămînt pe data de  20.04.2016,  ora 09 .00.

·        Comisia consultativă de specialitate pentru agricultură și industrie, pe data de 20.04.2016, ora 11.00.

·        Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico – financiare, pe data de  20.04. 2016,  ora 14 .00.

·        Comisia consultativă de specialitate pe problemele de drept şi etică , pe data de 20.04.2016, ora 16.00.

 

 

 

Secretar al Consiliului raional  Glodeni                                      Vasile Pelin