Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunț

ANUNȚ

 

 

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Raional Glodeni pe data de 10 decembrie 2019

 

ANUNȚ

 

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Raional Glodeni pe data de 30 noiembrie 2019

/sites/default/files/ordinea%20de%20zi%2030.11.19.pdf

 

ANUNȚ

Consiliul raional Glodeni

organizează consultări publice la următoarele proiecte de decizie:

 

1. „Cu privire la aprobarea bugetului raional Glodeni pe anul 2020 în prima  lectură”.

Raportor: dna Fevronia Nicolaev, șef  Direcție Finanțe.

2. „ Cu privire la modificarea bugetului raional pentru a. 2019, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr. 7/1 si 7/7  din 7.12. 2018, corelat prin decizia CR nr. 8/2 din 23 .08.2019”.

Raportor: dna Fevronia Nicolaev, șef  Direcție Finanțe.

3. „Cu privire la aprobarea bugetului raional Glodeni pe anul 2020 în a doua lectură”.

Raportor: dna Fevronia Nicolaev, șef  Direcție Finanțe.

4. „Cu privire la proprietatea publică, domeniul public a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni și transmiterea ei în administrare”.

Raportor: dna Ojoga Ala, Specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

5. ,,Cu privire la casarea unor mijloace fixe proprietate publică, domeniul public al unității administrati-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare cu titlu gratui de IP Gimnaziul Sturzovca, IP Gimnaziul Limbenii Noi”.

Raportor: dna Ojoga Ala, Specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

6. ,,Cu privire la comercializarea unor deșeuri”.

Raportor: dna Ojoga Ala, Specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

7. „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.9/3 din 25 septembrie 2019 ”.

Raportor: dna Ojoga Ala, Specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

8. „Cu privire la capitalizarea investițiilor cu ulterioara modificare a unor contracte de comodat, acte de transmitere a bunurilor imobile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare de instituțiile din cadrul raionului”.

Raportor: dna Ojoga Ala, Specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

9. „Cu privire la capitalizarea investițiilor și modificarea  contractului de comodat, actului de transmitere a bunurilor imobile la IMSP CS Cobani”.

Raportor: dna Ojoga Ala, Specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

10. „Cu privire la luarea în evidenţa militară şi efectuarea  examenului  medical al tinerilor anul naşterii 2004”

Raportor: dnul Grigoraș Vitalie, Şef secţiei administrativ-militare (l.d.p.Glodeni), locotenent major.

Modalitatea de consultare:   Audieri publice.

Scopul proiectelor este: - Implementarea politicilor publice de dezvoltare a raionului Glodeni.

Proiectele de decizie supuse consultărilor publice sunt plasate pe pagina WEB a Consiliului raional Glodeni: www.glodeni.md , recomandările pot fi expediate pâna la data de 27.11.2019.

Audierea  publică va avea loc pe data de 28.11.2019. Adresa: or. Glodeni, str. Suveranității 2, etajul III, sala mare, ora 10.00.

Pentru informații suplimentare: tel. 024925136

 

PROCES-VERBAL 

al Consultărilor Publice din 14.08.2019 (DESCARCĂ)

 

ANUNȚ

privind primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil (DESCARCĂ)

 

ANUNȚ

Consiliul raional Glodeni organizează consultări publice la proiectele de decizie: (DESCARCĂ)

 

ANUNȚ

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Glodeni pe data de 23 august 2019 (DESCARCĂ)

 

ANUNȚ

privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Raional Glodeni pe data de 10 iulie 2019 (DESCARCĂ)

PROCES-VERBAL 

al Consultărilor Publice din 02.07.2019 (DESCARCĂ)

 

ANUNȚ

Consiliul raional Glodeni organizează consultări publice la proiectele de decizie: (DESCARCĂ)

 

ANUNȚ

Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional Glodeni pe 05.07.2019 (DESCARCĂ)

 

PROCES-VERBAL 

al consultărilor publice din 14.05. 2019 (DESCARCĂ)

 

PROCES-VERBAL

al consultărilor publice din 13.05.2019 (DESCARCĂ)

 

ANUNȚ

Consiliul raional Glodeni organizează consultări publice la proiectele de decizie: (DESCARCĂ)

ÎNȘTIINȚARE

Pe data 05.04.2019,  ora 10.00 , în incinta Consiliului raional, sala de şedinţe  et. III, este convocată şedinţă extraordinară a   Consiliului raional Glodeni, cu  următoarea ORDINE DE ZI:

 

 

SINTEZA

Consutărilor Publice din 28.03.2019 (DESCARCĂ)

 

ANUNȚ

Consiliul Raional Glodeni organizează consultări publice la proiectele de decizie:

1. Cu privire la instituirea Comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe  sociale în vederea implementării Proiectului de construire a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II ”Construcția locuințelor pentru păturile social vulnerabile, Faza II, în or. Glodeni”.

Raportor: Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și post-privatizării.

2. Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al raionului Glodeni.

Raportor: Olesea Cojocari, șef al Secției Administrație.

3. Cu privire la aprobarea modificărlor la decizia Consiliului  raional Glodeni nr. 6/25 din 20.11.2013.   

Raportor: Ion Crudu, șef-adjunct al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Modalitatea de consultare:  Audieri publice.

Scopul proiectelor este: Implementarea politicilor publice de dezvoltare a raionului Glodeni.

Proiectele de decizie supuse consultărilor publice sunt plasate pe pagina WEB a Consiliului raional Glodeni: www.glodeni.md.  Recomandările pot fi expediate pâna la data de 27.03.2019.

Audierea  publică va avea loc pe data de 28.03.2019. Adresa: or. Glodeni, str. Suveranității 2, etajul II, sala de ședințe, ora 10.00.

Pentru informații suplimentare: tel. 024925136

Președintele raionului Glodeni                                                     Ion LEUCĂ

 

 

 

 

SINTEZA

Consultărilor Publice din 21.03.2019 (DESCARCĂ)

 

ANUNȚ

Consiliul raional Glodeni

organizează consultări publice la proiectele de decizie:

Cu  privire la înaintarea propunerii de finanțare către Consiliul Județean Prahova (România) privind proiectul,,Reparaţia capitală a acoperişului Şcolii de arte Glodeni ”.

Raportor: dl Vasile Gudumac, șef secție economie.

Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului raional Glodeni nr.4/9 din 02 iunie 2017.

Raportor: dl Ion Maican, vicepreședinte al raionului Glodeni.

Cu privire la informația despre ”Situația economico-financiară pe anul 2018 a Întreprinderii Municipale Publicația Periodică a Consiliului Raional Glodeni ”Cîmpia Glodenilor”.

Raportor: dna Victoria Vasilos, Director Întreprinderii Municipale Publicația Periodică a Consiliului Raional Glodeni ”Cîmpia Glodenilor”.

Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la Primăria Limbenii Noi cu ulterioara modificare a unui contract de comodat.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la DITS cu ulterioara modificare a unor contracte de comodat  folosință temporară.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la DITS cu drept de proprietate asupra unei construcții inginerești.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

Cu privire la repartizarea profitului net anual al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Glodeni”  obținut din activitatea anului 2018.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

Cu privire la casarea unor mijloace fixe proprietate publică, domeniul public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare cu titlu gratuit de IP Liceul Teoretic „Vasile Coroban”.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în proprietate publică cu titlu gratuit de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

Cu privire la modificarea unor contracte de comodat, acte de transmitere a bunurilor imobile proprietate a UAT raionul Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru a. 2019, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.7/1 și 7/7  din 7 decembrie 2018.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef Direcția Finanțe.

Modalitatea de consultare:   Audieri publice.

 

Scopul proiectelor este:- Implementarea politicilor publice de dezvoltare a raionului Glodeni.

Proiectele de decizie supuse consultărilor publice sunt plasate pe pagina WEB a Consiliului raional Glodeni: www.glodeni.md , recomandările pot fi expediate pâna la data de 20.03.2019.

Audierea  publică va avea loc pe data de 21.03.2019. Adresa: or. Glodeni, str. Suveranității 2, etajul II, sala de ședințe, ora 10.00.

Pentru informații suplimentare: tel. 024925136 

 

SINTEZA

propunerilor expuse în cadrul audierilor publice din data de 28  februarie 2019 (DESCARCĂ)

ANUNȚ

Consiliul raional Glodeni organizează consultări publice la proiectele de decizie: (DESCARCĂ)

 

ANUNȚ

Mâine, 22 ianuarie 2019, vor avea loc  evenimentele de transmitere a cadourilor oferite în contextul unei acțiuni de caritate organizate în cadrul unui parteneriat dintre Consiliul Raional Glodeni, Județul Bistrița-Năsăud (România), Asociațiile ”Tășuleasa Social” (România) și ”Die Johanniter Unfall Hilfe” (Germania), pentru copiii raionului Glodeni, precum și de inaugurare a Cabinetului de Kinetoterapie din cadrul Spitalului Raional Glodeni, dotat din investițiile Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, România.SINTEZA

propunerilor expuse în cadrul audierilor publice din data de 16 ianuarie 2019 (TABEL)

 

ÎNŞTIINŢARE

Pe data de 18.01.2019,  ora 10.00 , în incinta Consiliului raional, sala de şedinţe  et. III, este convocată şedinţă extraordinară a   Consiliului raional Glodeni, cu  următoarea ordine de zi:  (DETALII)

 

 

ANUNȚ

privind organizarea consultărilor publice pe data de 16.01.2019 (DETALII)

ANUNȚ

privind organizarea consultărilor publice pe data de 16.01.2019 (DETALII)

 

ÎNŞTIINŢARE

Pe data 27.12.2018,  ora 10.00 , în incinta Consiliului raional, sala de şedinţe  et. III, este convocată şedinţă extraordinară a   Consiliului raional Glodeni, cu  următoarea ordine de zi: (DETALII)

SINTEZA

audierilor publice din data de 22  noiembrie 2018 (TABEL)

 

ANUNȚ

privind organizarea Consultărilor Publice pe 22.11.18 (DETALII)

 

SINTEZA

audierilor publice din data de 18  octombrie 2018 (TABEL)

 

 

ANUNȚ!

În temeiul Hotărîrii Nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, Comisia de concurs pentru ocuparea funcției  de șef-adjunct al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei – specialist superior în problemele acordării  ajutorului material - a Consiliului Raional Glodeni comunică candidații  admiși la concurs: Crudu Ion; Jitariuc Alexandru.

 

ANUNȚ!

Pe data 26.10.2018,  ora 10.00 , în incinta Consiliului raional, sala de şedinţe  et. III, este convocată şedinţă ordinară a   Consiliului raional Glodeni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2018.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef  Direcție Finanțe.

 2. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.10/1 și 10/11 din 8 decembrie 2017 și corelat prin decizia CR nr. 4/3 din 20 iulie 2018.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef  Direcție Finanțe.

3. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional și Aparatului Președintelui raionului pentru trimestrul I anul 2019.

Raportor: dna Olesea Cojocari, șef secție administrație publică.

4. Cu privire la propunerea candidaturilor la funcția de membru în componența Consiliului electoral de circumscripție raională Glodeni, care va activa pe perioada Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019.

Raportor: dna Olesea Cojocari, șef secție administrație publică.

5. Cu privire la propunerea candidaturilor de rezervă la funcția de membru în componența Consiliului electoral de circumscripție raională Glodeni, care va activa pe perioada Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019.

Raportor: dna Olesea Cojocari, șef secție administrație publică.

6. Cu privire la luarea în evidență militară și efectuarea examenului medical al tinerilor anul nașterii 2003.

Raportor: dl Igor Mocanu, șef interimar al secției administrativ - militare.

7. Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare instituțională pentru perioada anilor 2018-2022 al Instituției Medico-Sanitare Publice “Spitalul Raional Glodeni ”.

Raportor: dl Vasile Lazari, Director IMSP SR Glodeni.

8. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni nr.10/14 din 8 decembrie 2017.

Raportor: dl Vasile Lazari, Director IMSP SR Glodeni.

9. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni nr. 10/19 din 8 decembrie 2017 „Cu privire la acceptarea și distribuirea unui  autovehicol parvenit din ajutor umanitar prin donație benevolă”.

Raportor: dl Ion Leucă, Președinte al raionului Glodeni.

10. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni Nr. 5/6 din 06.09.2018.

Raportor: dna Ecaterina Tcaci, șef interimar al DASPF.

11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului rational Glodeni nr.3/7 din 10.05.2018.

Raportor: dna Maria Lungu, specialist principal în problemele resurse umane.

12. Cu privire la aprobarea nomenclatorului costurilor serviciilor sociale contra plată, prestate în cadrul CCMAS “Încredere” și adăugiri la Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului.

Raportor: dna Viorica Stati, Manager CCMAS “Încredere” Glodeni.

13. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere a personalului de conducere din instituțiile de învățămînt din raionul Glodeni pentru anul de studii 2018-2019.

Raportor: dl Tudor Casauțan, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport.

                                    Sînt convocate în şedinţe comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional, care vor avea loc în sala de şedinţe a CR , et.2, după cum urmează:

  • Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico – financiare, pe data de 23.10.2018,   ora 10.00.
  • Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi socio-culturale și învățămînt, pe data de 24.10.2018,   ora 10.00.
  • Comisia consultativă de specialitate pentru problemele de drept și etică, pe data de 24.10.2018,  ora 14.00.
  • Comisia consultativă de specialitate pentru protecţie socială şi sănătate publică , pe data de 24.10.2018, ora 15.30 .

Consultările publice vor avea loc pe data de 18 octombrie 2018, ora 9.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Glodeni , et.3.

 

Secretar al Consiliului raional Glodeni                                      Vasile Pelin

 

ANUNȚ

Consiliul raional Glodeni organizează consultări publice la proiectele de decizie:

 

  1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni anul 2018.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef Direcția Finanțe.

  1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.10/1 și 10/11 din 8 decembrie 2017 și corelat prin decizia Consiliului raional nr. 4/3 din 20 iunie 2018.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef Direcția Finanțe.

Consultările  publice vor avea loc pe data de 18.10.2018. Adresa: or. Glodeni, str. Suveranității 2, etajul III, sala de ședințe, ora 09.00.

  1. Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare instituțională pentru perioada anilor 2018-2022 al Instituției Medico-Sanitare Publice ”Spitalul Raional Glodeni”.

Raportor: dl Vasili Lazari, director IMSP ”Spitalul Raional Glodeni”.

Consultările  publice vor avea loc pe data de 18.10.2018. Adresa: or. Glodeni, str. Ștefan cel Mare, 26, sala de ședințe, ora 14.00. Modalitatea de consultare:   Audieri publice. Scopul proiectelor este: Implementarea politicilor publice de dezvoltare a raionului Glodeni.

Proiectele de decizie supuse consultărilor publice sunt plasate pe pagina Web a Consiliului raional Glodeni:www.glodeni.md, recomandările pot fi expediate pâna la data de 16.10.2018.

Pentru informații suplimentare: tel. 024925136

 

 

ANUNȚ

Întreprinderea Municipală „Fotbal Club Glodeni”, în colaborare cu primarii din raion, începe activitatea de selectare a jucătorilor-fotbalişti, de promovare a sportivilor de perspectivă, de selecţionare a acestora întru dezvoltarea talentului lor în continuare. Sunt aleşi anume acei tineri, care pretind să joace în divizia ”A” a primei echipe a raionului - „Grănicerul-Glodeni”. Doritorii de a se încadra în activitatea respectivă se pot adresa la tel: 069386000. Nicolai Reaboi, directorul ÎM „Fotbal Club Glodeni”.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Anunț