Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deciziile Consiliului Raional Glodeni

Deciziile ședinței CR din 10.12.2015

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/1 Cu privire la executarea bugetului raional pe perioada de 6 luni 2015

     Pe perioada de 6 luni  2015 , sursele de venituri a bugetului raional au fost planificate in sumă totală de 61388,0mii lei.

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/2 Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru a. 2015....

aprobat prin deciziile Consiliului raional nr. 7/2 si 7/4 din  12 decembrie 2014 si corelat prin  decizia Consiliului raional nr. 3/1 din 25.05.2015

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr. 10/8 Cu privire la aprobarea taxelor și scutirea de plată în instituțiile de învățămîmt artistic complementar pentru anul de studii 2015-2016

      Examinând propunerea Serviciului Cultură  Glodeni privind  mărimea taxelor pentru instruire și modului de scutire  de plată a unor  categorii de elevi pentru anul de studii  2015-2016  în școlile de arte, în temeiul  Hotărârii Guvernului  nr. 450 din 16 iunie 2011  ”Despre aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în șolile de muzică, arte și arte plastice” și art. 43p.(1) lit. (i) a Legii privind Administrația Publică locală nr.

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/9 Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Glodeni pentru anii 2015-2020

     În conformitate cu  Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, art.43, alin.1, lit.

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/10 Cu privire la aprobarea statelor de personal Cadru Didactic de Sprijin pentru anul de studii 2015 - 2016

     În conformitate cu art. 43 alin.(1) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, prevederile Codului Educaţiei nr.152 din 11.07.2014, Legea privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10.2003, Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, nr.

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr. 10/20 Cu privire la aprobarea modificărilor în Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 7/4 din 07.12. 2012

În conformitate cu prevederile  art. 43, art. 77 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.59-66 al Legii privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18.07.2003, Hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009,

Consiliul raional Glodeni DECIDE :

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr. 10/19 Cuprivire la darea în locațiune a unui bun imobil proprietate a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr. 10/24 Cu privire la retragerea dreptului agentului transportator în deservirea rutelor regulate

     În conformitate cu art.43 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, pct.35 al Regulamentului transportatorilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.854 din 28.07.2006, demers depus de ÎI „Crudu Lilia” Nr.12 din 10.09.2015, solicitare depusă de

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/21 Cu privire la instituirea comisiei pentru securitatea circulației rutiere

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.

Pagini

Subscribe to RSS - Deciziile Consiliului Raional Glodeni