Parteneriate

 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raionul Glodeni în presă

Вести

Deschide.md

Timponline             

AAP.gov.md                 

MIR-TV

Provincial.md

 

 

 

 

Deciziile Consiliului Raional Glodeni

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr. 10/20 Cu privire la aprobarea modificărilor în Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 7/4 din 07.12. 2012

În conformitate cu prevederile  art. 43, art. 77 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.59-66 al Legii privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18.07.2003, Hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009,

Consiliul raional Glodeni DECIDE :

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr. 10/19 Cuprivire la darea în locațiune a unui bun imobil proprietate a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr. 10/24 Cu privire la retragerea dreptului agentului transportator în deservirea rutelor regulate

     În conformitate cu art.43 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, pct.35 al Regulamentului transportatorilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.854 din 28.07.2006, demers depus de ÎI „Crudu Lilia” Nr.12 din 10.09.2015, solicitare depusă de

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/21 Cu privire la instituirea comisiei pentru securitatea circulației rutiere

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.

DECIZIE Din 17 septembrie 2015 nr. 10/25 Cu privire la Acordul de cooperare între Consiliul raional Glodeni şi Camera de Comerţ şi Industrie a RM

 

În temeiul art.43 alin.(1) lit.t) şi alin.(2) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,

 

                                          Consiliul raional Glodeni DECIDE:

DECIZIE din 17 septembrie 2015 Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice

 În scopul desfăşurării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante subordonate Consiliului raional, conform prevederile art. 29 alin. (2) lit. c) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008, art. 43, art. 46 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

Decizie (septembrie 2015)

Cu privire la executarea  bugetului raional  pe  perioada de 6 luni 2015

Anexa Deciziei Consiliului raional Glodeni cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2014

Decizia Consiliului raional Glodeni cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2014 în prima și a doua lectură

Deciziile ședinței Consiliului raional din 18.05.2013

Pagini

Subscribe to RSS - Deciziile Consiliului Raional Glodeni