Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deciziile Consiliului Raional Glodeni

Deciziile ședinței CR din 22.04.2016

Deciziile ședinței CR din 18.02.2016

Deciziile ședinței CR din 10.12.2015

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/1 Cu privire la executarea bugetului raional pe perioada de 6 luni 2015

     Pe perioada de 6 luni  2015 , sursele de venituri a bugetului raional au fost planificate in sumă totală de 61388,0mii lei.

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/2 Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru a. 2015....

aprobat prin deciziile Consiliului raional nr. 7/2 si 7/4 din  12 decembrie 2014 si corelat prin  decizia Consiliului raional nr. 3/1 din 25.05.2015

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr. 10/8 Cu privire la aprobarea taxelor și scutirea de plată în instituțiile de învățămîmt artistic complementar pentru anul de studii 2015-2016

      Examinând propunerea Serviciului Cultură  Glodeni privind  mărimea taxelor pentru instruire și modului de scutire  de plată a unor  categorii de elevi pentru anul de studii  2015-2016  în școlile de arte, în temeiul  Hotărârii Guvernului  nr. 450 din 16 iunie 2011  ”Despre aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în șolile de muzică, arte și arte plastice” și art. 43p.(1) lit. (i) a Legii privind Administrația Publică locală nr.

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/9 Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Glodeni pentru anii 2015-2020

     În conformitate cu  Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, art.43, alin.1, lit.

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr.10/10 Cu privire la aprobarea statelor de personal Cadru Didactic de Sprijin pentru anul de studii 2015 - 2016

     În conformitate cu art. 43 alin.(1) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, prevederile Codului Educaţiei nr.152 din 11.07.2014, Legea privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10.2003, Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, nr.

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr. 10/20 Cu privire la aprobarea modificărilor în Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 7/4 din 07.12. 2012

În conformitate cu prevederile  art. 43, art. 77 al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.59-66 al Legii privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18.07.2003, Hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009,

Consiliul raional Glodeni DECIDE :

DECIZIE din 17 septembrie 2015 nr. 10/19 Cuprivire la darea în locațiune a unui bun imobil proprietate a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni

Pagini

Subscribe to RSS - Deciziile Consiliului Raional Glodeni