Links

 

 

 

Raionul Glodeni în presă

Infotag

Canal2

Argumentul

Agora.md

Provincial

Publika TV

Moldpres

Вести

Deschide.md

Timponline                            

MIR-TV

 

 

 

 

 

 

Anunț

ANUNȚ!

Întreprinderea Municipală „Fotbal Club Glodeni”, în colaborare cu primarii din raion, începe activitatea de selectare a jucătorilor-fotbalişti, de promovare a sportivilor de perspectivă, de selecţionare a acestora întru dezvoltarea talentului lor în continuare. Sunt aleşi anume acei tineri, care pretind să joace în divizia ”A” a primei echipe a raionului - „Grănicerul-Glodeni”. Doritorii de a se încadra în activitatea respectivă se pot adresa la tel: 069386000.  Nicolai Reaboi, directorul ÎM „Fotbal Club Glodeni”.ANUNȚ

În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156 – XVI din 6 iulie 2007 se anunță primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil care se va efectua în perioada 01.08.2018 – 30.09.2018.

Cererile vor fi primite de către reprezentantul Serviciului Civil Glodeni din cadrul Consiliului Raional Glodeni.

Cetățenii care vor să depună cerere de încorporare în serviciul civil (de alternativă) sunt obligați să prezinte următoarele documente necesare:

 1. Cererea motivată (convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, etc);
 2. Certificat de la locul de muncă cu indicarea salariului minim garantat – 2610 lei pe lună, numărul de ore în medie de 169 ore pe lună;
 3. Contract individual de muncă;
 4. Copia buletinului de identitate;
 5. 2 fotografii 3X4.
 6. Adeverința de recrut.

Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, iar depunerea de terțe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă.

Cetățenii care vor fi încorporați în serviciul civil nu sunt supuși examenului medical.

Telefon de contact: 0249-2-51-36

 

ANUNȚ

Pe data de 20.07.2018, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului Raional Glodeni, în Sala de Ședințe de la etajul III, își va ține lucrările ședința ordinară a Consiliului Raional Glodeni. Vizualizare Ordinea de zi. Vizualizare Proiectele de decizie.

 

 

ANUNȚ

Consiliul raional Glodeni

organizează consultări publice la proiectele de decizie:

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I anul 2018.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef Direcția Finanțe.

 

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.10/1 și 10/11 din 8 decembrie 2017.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef  Direcția Finanțe.

 

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.10/1 și 10/11din 8 decembrie 2017 cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017, modificată și completată prin Legea nr.101 din  07 iunie 2018.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef  Direcția Finanțe.

 

 1. Cu privire la asocierea Raionului Baranovici, Regiunea Brest                ( Republica Belarus) cu Raionul Glodeni ( Republica Moldova).

Raportor: dl Vasile Pelin, Secretar al Consiliului raional Glodeni.

 

 1. Cu privire la înaintarea propunerii de finanțare către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud ( România) privind proiectul ,, Achiziționarea dispozitivelor medicale pentru dotarea Sălii de Kinetoterapie’’ din cadrul (IMSP) Spitalul raional Glodeni.

Raportor: dl Vasili Lazari, director interimar IMSP Spitalul raional Glodeni.

 

 1. Cu privire la transmiterea în folosință, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat a unor birouri/încăperi de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Inspectoratul Național de Probațiune.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

 

 1. Cu privire la aprobarea taxelor de instruire în instituțiile de învățămînt artistic complementar pentru anul de studii 2018-2019.

Raportor: dna Olga Mutelică, șef Serviciul Cultură.

 

8. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind îndeplinirea acestuia.

Raportor: dna Viorica Ciobanu, șef IMSP CS Glodeni

 

9. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a instituțiilor de învățământ din raionul Glodeni pentru anii 2018-2023.

Raportor: dl Tudor Casauțan, șef Direcție Învățământ, Tineret și Sport.

 

10. Cu privire la aprobarea schiței pentru monumentul ,,Ștefan cel Mare și Sfânt’’ din or.Glodeni.

 

Raportor: dna Olga Mutelică, șef Serviciul Cultură.

 

 

 

Modalitatea de consultare:   Audieri publice.

 

Scopul proiectelor este:- Implementarea politicilor publice de dezvoltare a raionului Glodeni.

Proiectele de decizie supuse consultărilor publice sunt plasate pe pagina WEB a Consiliului raional Glodeni: www.glodeni.md , recomandările pot fi expediate pâna la data de 11.07.2018.

Audierea  publică va avea loc pe data de 12.07.2018. Adresa: or. Glodeni, str. Suveranității 2, etajul III, sala de ședințe, ora 10.00.

Pentru informații suplimentare: tel. 024925136

 

 

 

Președinte al raionului Glodeni                                                  LEUCĂ Ion

 

 

 

 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Anunț